slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

 
 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ    KW SR1Z/00040119/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-05-2022r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, gmina Szadek, miejscowość Kobyla Miejska, składającej się z 8 działek ewidencyjnych o numerze 41, 53, 54/1, 95, 110, 164, 165, 191 o łącznej powierzchni 8,73 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00040119/8,  będącej  własnością dłużnika: Monika Malinowska - Kazek.
Działka 41 zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 6 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. We frontowej części nad działką linia energetyczna WN. 
Suma oszacowania działki nr 41 wynosi 1 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 275,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 170,00 zł. 
 
Działka 53 i 54/1 zlokalizowane w północno – zachodniej części obrębu Kobyla Miejska  w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy zagrodowej. Działki stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość, ponieważ granica działek przebiega przez środek budynku gospodarczego i w części budynku mieszkalnego. Media wspólne. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej od południa.  Działki jest w kształcie zbliżonym do  prostokąta o szerokości około 134 m w tym 53 – 79m i 54/1 – 55m. Obok zabudowań na działce 54/1 zadrzewienia i zakrzaczenia. 
Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo.  Południowa część działki zabudowana w zabudowie mieszkaniowo gospodarczej. Do działki doprowadzone przyłącza wodne i energetyczne. Nieruchomość nie jest jedynym miejscem zamieszkiwania właścicielki. Na nieruchomości nie ma osób zameldowanych. Nieruchomość nie jest ubezpieczona.  Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z cegły maxi oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka w części siedliskowej ogrodzona płotem z betonowych elementów prefabrykowanych oraz w części starym płotem drewnianym. W części siedliskowej bezpośrednio przy domu pojedyncze nasadzenia  ozdobne i pojedyncze zadrzewienia. Na środku części siedliskowej znajduje się własne ujęcie wody.
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym. Fundamenty betonowe wylewane na mokro. Ściany nadziemia murowane z pustaka maxi  i z cegły pełnej, nie ocieplone, nie otynkowane.  Strop żelbetowy. Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa płycinowa. Ogrzewanie tzw.  kozą posadowioną w jednym pomieszczeniu.  Na poddaszu lukarna. Dach dwuspadowy kryty blachą.  Powierzchnia użytkowa ok 80m2. Skład pomieszczeń:
- parter:  kuchnia, korytarz, cztery pokoje, łazienka nieużytkowa, wejście, ganek
Wykończenie wnętrza:- posadzki: deski, wykładzina, 
- ściany: tynki, łazienka – płytki
Budynki gospodarcze.
Trzy drewniane szopy na maszyny rolnicze kryte eternitem, dwie w formie wiaty jedna zabudowa z wrotami. Drewniana stodoła  kryta eternitem z przybudowana do niej drewniana wiatą. Łączna powierzchnia użytkowa budynków drewnianych  około 400m2. 
Przez część siedliskową i stodołę przebiega granica z działką nr 53 i 54/1 część której należy do siedliska. Posadowione na niej są: część stodoły z przybudowana drewniana wiatą, drewniana obora  i  garaż trzystanowiskowy budowany z pustaka żużlowego z drewnianymi wrotami. Obora kryta papą  budynek garażowy eternitem > budynek murowany o powierzchni około 70m2. 
 
Suma oszacowania działki nr 53 i działki nr 54/1 wynosi 439 400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 329 550,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 940,00zł. 
 
Działka 95 zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 7 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą asfaltowa. 
Suma oszacowania działki nr 95 wynosi 2 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00 zł. 
 
Działka 110 zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych i zabudowy zagrodowej po przeciwnej stronie drogi. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 82merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą asfaltowa. W środkowej części nad działką linia energetyczna WN.
Suma oszacowania działki nr 110 wynosi 56 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 450,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 660,00 zł. 
 
Działka 164 zlokalizowana w zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 25 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. W środku działki rów i pojedyncze zadrzewienie. Działka nie posiada ewidencyjnie wyznaczonego dostępu do drogi publicznej. 
Suma oszacowania działki nr 164 wynosi 11 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 110,00 zł. 
 
Działka 165 zlokalizowana w zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 19 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. W środku działki rów i pojedyncze zadrzewienie. Działka nie posiada ewidencyjnie wyznaczonego dostępu do drogi publicznej. 
Suma oszacowania działki nr 165 wynosi 8 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 150,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00 zł. 
 
Działka 191 zlokalizowana w zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 19 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. W środku działki rów i pojedyncze zadrzewienie. Działka posiada ewidencyjnie wyznaczony dostęp do drogi publicznej. 
Suma oszacowania działki nr 191 wynosi 34 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 100,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 480,00 zł. 
 
Całkowita suma oszacowania nieruchomości gruntowej SR1Z/00040119/8 wynosi 553 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  415 350,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 

 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska
 
 
 
 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
KW SR1Z/00036995/1
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-09-2022r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
Nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, jednostka ewidencyjna Zduńska Wola, obręb 24 Tymienice na działce o numerze ewidencyjnym  26/12 o powierzchni 1,6133 ha.  Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części gminy w obrębie miejscowości Tymienice. Działka 26/12 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Działka zlokalizowana w otoczeniu terenów rolnych, leśnych, zabudowy mieszkaniowej a od strony południowej zabudowy usługowej. 
Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 78 metrów. Działka ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych. Działka na powierzchni około 1 ha zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 20-25 lat. Zwarcie pełne. Zadrzewienie 1. W pozostałej części działki tern porośnięty trawą. Podjazdy utwardzone tłuczniem oraz ziemią.  Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz kanalizacyjne. Na granicy działek atrakcyjnie urządzony zieleniec. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym (około 60 metrów od drogi asfaltowej) oraz budynkiem gospodarczym w południowej części działki. Oba budynki w trakcie budowy nie oddane do użytkowania. Rozpoczęta budowa 2014/15 rok. 
 
Budynek mieszkalny wolnostojący parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej.  Fundamenty żelbetowe. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej MAX na zaprawie cementowo wapiennej. Brak otynkowania i ocieplenia. Stolarka okienna PCV niekompletna. Wieńce żelbetowe. Nadproża prefabrykowane. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Wiązary dachowe. Dach wielospadowy kryty blacho dachówką. Brak tynków, instalacji. Bak stropu. Powierzchnia zabudowy projektowana 319,16m2. Powierzchnia użytkowa projektowana 203,70m2 oaz garaż 41,59m2. Kubatura 957,48m3. 
Budynek gospodarczy wolnostojący parterowy z poddaszem częściowo użytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej.  Fundamenty żelbetowe. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej MAX na zaprawie cementowo wapiennej. Brak otynkowania i ocieplenie. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Wieńce żelbetowe. Nadproża prefabrykowane. Więźba dachowa drewniana. Dach wielospadowy kryty papą. Rozprowadzone instalacja wodna. Budynek przewidziany był jako stajnia z obsadą 6 koni wraz zapleczem socjalnym i kotłownią. Na piętrze planowano 4 pokoje noclegowe oraz salę do spotkań. Na piętrze brak ścianek działowych.  Powierzchnia zabudowy projektowana 318,54m2. Powierzchnia użytkowa projektowana 514,40m2. Kubatura 1745,35m3. 
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych  założona i prowadzona jest  księga wieczysta  numer SR1Z/00036995/1. Właścicielem nieruchomości gruntowej  jest Martyna Magdalena Borkowska posiadająca  udział 1/1 w prawie własności nieruchomości.
 
Suma oszacowania wynosi   1 595 400zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  1 196 550zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł) .
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 159 540zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją  akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać  w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska