slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

 
 
 OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
KW SR1Z/00036995/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-11-2022r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
 
DRUGA LICYTACJA
 
Nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, jednostka ewidencyjna Zduńska Wola, obręb 24 Tymienice na działce o numerze ewidencyjnym  26/12 o powierzchni 1,6133 ha.  Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części gminy w obrębie miejscowości Tymienice. Działka 26/12 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Działka zlokalizowana w otoczeniu terenów rolnych, leśnych, zabudowy mieszkaniowej a od strony południowej zabudowy usługowej. 
Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 78 metrów. Działka ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych. Działka na powierzchni około 1 ha zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku około 20-25 lat. Zwarcie pełne. Zadrzewienie 1. W pozostałej części działki tern porośnięty trawą. Podjazdy utwardzone tłuczniem oraz ziemią.  Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz kanalizacyjne. Na granicy działek atrakcyjnie urządzony zieleniec. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym (około 60 metrów od drogi asfaltowej) oraz budynkiem gospodarczym w południowej części działki. Oba budynki w trakcie budowy nie oddane do użytkowania. Rozpoczęta budowa 2014/15 rok. 
Budynek mieszkalny wolnostojący parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej.  Fundamenty żelbetowe. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej MAX na zaprawie cementowo wapiennej. Brak otynkowania i ocieplenia. Stolarka okienna PCV niekompletna. Wieńce żelbetowe. Nadproża prefabrykowane. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Wiązary dachowe. Dach wielospadowy kryty blacho dachówką. Brak tynków, instalacji. Bak stropu. Powierzchnia zabudowy projektowana 319,16m2. Powierzchnia użytkowa projektowana 203,70m2 oaz garaż 41,59m2. Kubatura 957,48m3. 
Budynek gospodarczy wolnostojący parterowy z poddaszem częściowo użytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej.  Fundamenty żelbetowe. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej MAX na zaprawie cementowo wapiennej. Brak otynkowania i ocieplenie. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Wieńce żelbetowe. Nadproża prefabrykowane. Więźba dachowa drewniana. Dach wielospadowy kryty papą. Rozprowadzone instalacja wodna. Budynek przewidziany był jako stajnia z obsadą 6 koni wraz zapleczem socjalnym i kotłownią. Na piętrze planowano 4 pokoje noclegowe oraz salę do spotkań. Na piętrze brak ścianek działowych.  Powierzchnia zabudowy projektowana 318,54m2. Powierzchnia użytkowa projektowana 514,40m2. Kubatura 1745,35m3. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych  założona i prowadzona jest  księga wieczysta  numer SR1Z/00036995/1. Właścicielem nieruchomości gruntowej  jest Martyna Magdalena Borkowska posiadająca  udział 1/1 w prawie własności nieruchomości.
 
Suma oszacowania wynosi   1 595 400zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  1 063 600zł (jeden milion sześcdziesiąt trzy tysiące sześćset zł) .
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 159 540zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją  akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać  w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska
 
 
 
 OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
- UDZIAŁ 1/2 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-01-2023r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
 
DRUGA LICYTACJA
 
udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola,  miejscowość Zduńska Wola, ulica Łódzka 108, działka o numerze ewidencyjnym  264/1 o  powierzchni 0,1742ha. Działka 264/1 zlokalizowana we  wschodniej części miasta w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej asfaltowej ul. Łódzkiej. Działka jest w nieregularnym kształcie o szerokości około 32 metry. Teren działki płaski. Działka częściowo ogrodzona. Teren działki płaski, ziemny w znacznej części porośnięty trawą z  pojedynczymi nasadzeniami niskopiennymi . Podjazdy utwardzone ziemne. Do działki doprowadzone przyłcze wodne, energetyczne i kanalizacyjne. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz dwoma gospodarczymi. 
 
Budynek mieszkalny wolnostojący wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym w latach 60 tych, a w latach 90 przebudowany i zmodernizowany. Budynek parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo nieużytkowym. Fundamenty: murowane,  ściany nadziemia: murowane, otynkowane, częściowo ocieplone. Instalacja: wodna, energetyczna, kanalizacyjna, grzewcza z pieca na ekogroszek . Wykończenie wnętrza: posadzki: płytki, panele drewnopodobne; ściany: tynki, płytki
Skład pomieszczeń: parter:  część budynku  zawierający 2 pokoje i kuchnię bez łazienki o powierzchni około 36m2, w pozostałej części ganek, garderoba, korytarz, łazienka z wydzielonym wc, kotłownia, kuchnia, spiżarnia, pokój;  poddasze: korytarz, 4 pokoje.  Średnia wysokość 2.35.W pokojach skosy. Powierzchnia użytkowa około 162m2. Funkcjonalność: zadawalająca
Budynek gospodarczy parterowy, kiedyś budynek mieszkalny, zawierający dwa pomieszczenia i korytarz. Technologia budowy tradycyjna. Fundamenty kamień. Ściany nadziemia murowane i otynkowane. Dach skośny kryty blachą. Stolarka pcv. Ogrzewanie z pieca kuchennego. Powierzchnia około 38m2. 
Budynek gospodarczo- garażowy , kiedyś budynek mieszkalny, zawierający dwa pomieszczenia i korytarz. Powierzchnia około 38m2.  
Pomiędzy budynkami gospodarczymi jednokondygnacyjny murowany łącznik. 
 
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych  założona i prowadzona jest  księga wieczysta  numer SR1Z/00014557/9. Właścicielem nieruchomości jest Tomczyk Bartłomiej w udziale 1/2 w prawie własności i Tomczyk Józef w udziale 1/2 w prawie własności.
 
Suma oszacowania wynosi   207 000zł (dwieście siedem tysięcy zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  138 000zł (sto trzydzieści osiem tysięcy  zł) .
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 700zł (dwadzieścia tysięcy siedemset zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać  w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  
KW SR1Z/00040119/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-01-2023r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
 
DRUGA LICYTACJA
 
nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, gmina Szadek, miejscowość Kobyla Miejska - działki o numerze ewidencyjnym  41, 53, 54/1, 95. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowy w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze SR1Z/00040119/8. Właścicielem nierucomosci gruntowej jest  Monika Malinowska - Kazek.
 
Działka 41 - zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 6 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. We frontowej części nad działką linia energetyczna WN. 
Suma oszacowania działki nr 41 wynosi 1 800zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 200zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 180zł. 
 
Działka 53 i 54/1 - zlokalizowane w północno – zachodniej części obrębu Kobyla Miejska  w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy zagrodowej. Działki stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość, ponieważ granica działek przebiega przez środek budynku gospodarczego i w części budynku mieszkalnego. Media wspólne. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej od południa.  Działki jest w kształcie zbliżonym do  prostokąta o szerokości około 134 m w tym 53 – 79m i 54/1 – 55m. Obok zabudowań na działce 54/1 zadrzewienia i zakrzaczenia. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo.  Południowa część działki zabudowana w zabudowie mieszkaniowo gospodarczej. Do działki doprowadzone przyłącza wodne i energetyczne. Nieruchomość nie jest jedynym miejscem zamieszkiwania właścicielki. Na nieruchomości nie ma osób zameldowanych. Nieruchomość nie jest ubezpieczona.  Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z cegły maxi oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka w części siedliskowej ogrodzona płotem z betonowych elementów prefabrykowanych oraz w części starym płotem drewnianym. W części siedliskowej bezpośrednio przy domu pojedyncze nasadzenia  ozdobne i pojedyncze zadrzewienia. Na środku części siedliskowej znajduje się własne ujęcie wody.
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym. Fundamenty betonowe wylewane na mokro. Ściany nadziemia murowane z pustaka maxi  i z cegły pełnej, nie ocieplone, nie otynkowane.  Strop żelbetowy. Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa płycinowa. Ogrzewanie tzw.  kozą posadowioną w jednym pomieszczeniu.  Na poddaszu lukarna. Dach dwuspadowy kryty blachą.  Powierzchnia użytkowa ok. 80m2. Skład pomieszczeń:
- parter:  kuchnia, korytarz, cztery pokoje, łazienka nieużytkowa, wejście, ganek
Wykończenie wnętrza:- posadzki: deski, wykładzina, 
- ściany: tynki, łazienka – płytki
Budynki gospodarcze.
Trzy drewniane szopy na maszyny rolnicze kryte eternitem, dwie w formie wiaty jedna zabudowa z wrotami. Drewniana stodoła  kryta eternitem z przybudowana do niej drewniana wiatą. Łączna powierzchnia użytkowa budynków drewnianych  około 400m2. Przez część siedliskową i stodołę przebiega granica z działką nr 53 i 54/1 część której należy do siedliska. Posadowione na niej są: część stodoły z przybudowana drewniana wiatą, drewniana obora  i  garaż trzystanowiskowy budowany z pustaka żużlowego z drewnianymi wrotami. Obora kryta papą  budynek garażowy eternitem > budynek murowany o powierzchni około 70m2. 
Suma oszacowania działki nr 53 i działki nr 54/1 wynosi 516 700zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania   i wynosi 344 466,67zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 51 670zł. 
 
Działka 95 - zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 7 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą asfaltowa. 
Suma oszacowania działki nr 95 wynosi 2 100zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 400zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 210zł. 
 
 
Całkowita suma oszacowania nieruchomości gruntowej SR1Z/00040119/8 - działki o nr 41, 53, 54/1, 95 wynosi 520 600 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi:  347 066,67zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52 060zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych I Co 290/222). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska
 
 
 
 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  
KW SR1Z/00038219/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-02-2023r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
 
pierwsza licytacja
 
nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, gmina Zduńska Wola, miejscowość Tymienice, składającej się z 5 działek ewidencyjnych o numerze 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13 o łącznej powierzchni 1,6665ha.  Nieruchomość zlokalizowana jest w północno zachodniej części miejscowości. Działki zlokalizowane w otoczeniu terenów rolnych.  Każda z działek posiada bezpośredni dostęp  do drogi publicznej asfaltowej z Tymienic do Wojsławic. Działki w kształcie zbliżonym do prostokątów. Teren działek ziemny. Działki są użytkowane rolniczo.  Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona i prowadzona jest księga wieczysta numer KW SR1Z/00038219/2. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Paweł Zbigniew Rachucki posiadający udział 1/1 w prawie własności nieruchomości.
Całkowita suma oszacowania nieruchomości gruntowej SR1Z/00038219/2 wynosi 332.350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  249.262,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 33.235,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 
            Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431
 
 
1)  suma oszacowania poszczególnych działek:
- działka nr 249/9 -  suma oszacowania wynosi 15.430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 572,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1.543,00 zł.
- działka nr 249/10 - suma oszacowania wynosi 141.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105.900,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14.120,00  zł. 
- działka nr 249/11 -  suma oszacowania wynosi 141 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105.900,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14.120,00  zł. 
- działka nr 249/12 -  suma oszacowania wynosi 14.440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.830,00  zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1.444,00 zł. 
- działka nr 249/13 -  suma oszacowania wynosi 20.080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15.060,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2.008,00 zł. 
 
2) suma oszacowania wynosi - łącznie działki nr 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13   -332.350,00 zł, w tym:
- działka 249/9 –     15.430,00 zł
- działka 249/10 – 141.200,00 zł
- działka 249/11 – 141.200,00 zł
- działka 249/12 –   14.440,00 zł
- działka 249/13 –   20.080,00 zł
 
3) cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania - łącznie działki nr 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13 - 249.262,50 zł, w tym:
- działka 249/9 –     11.572,50 zł
- działka 249/10 – 105.900,00 zł
- działka 249/11 – 105.900,00 zł
- działka 249/12 –   10.830,00 zł
- działka 249/13 –   15.060,00 zł
 
4) sumę rękojmi (1/10 sumy oszacowania)  - łącznie działki nr 249/9, 249/10, 249/11, 249/12, 249/13   - 33.235,00 zł, w tym:
- działka 249/9 –     1.543,00 zł
- działka 249/10 – 14.120,00 zł
- działka 249/11 – 14.120,00 zł
- działka 249/12 –   1.444,00 zł
- działka 249/13 –   2.008,00 zł
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska