slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

 
 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ    KW SR1Z/00040119/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-05-2022r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, gmina Szadek, miejscowość Kobyla Miejska, składającej się z 8 działek ewidencyjnych o numerze 41, 53, 54/1, 95, 110, 164, 165, 191 o łącznej powierzchni 8,73 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00040119/8,  będącej  własnością dłużnika: Monika Malinowska - Kazek.
Działka 41 zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 6 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. We frontowej części nad działką linia energetyczna WN. 
Suma oszacowania działki nr 41 wynosi 1 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 275,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 170,00 zł. 
 
Działka 53 i 54/1 zlokalizowane w północno – zachodniej części obrębu Kobyla Miejska  w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy zagrodowej. Działki stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość, ponieważ granica działek przebiega przez środek budynku gospodarczego i w części budynku mieszkalnego. Media wspólne. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej od południa.  Działki jest w kształcie zbliżonym do  prostokąta o szerokości około 134 m w tym 53 – 79m i 54/1 – 55m. Obok zabudowań na działce 54/1 zadrzewienia i zakrzaczenia. 
Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo.  Południowa część działki zabudowana w zabudowie mieszkaniowo gospodarczej. Do działki doprowadzone przyłącza wodne i energetyczne. Nieruchomość nie jest jedynym miejscem zamieszkiwania właścicielki. Na nieruchomości nie ma osób zameldowanych. Nieruchomość nie jest ubezpieczona.  Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z cegły maxi oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka w części siedliskowej ogrodzona płotem z betonowych elementów prefabrykowanych oraz w części starym płotem drewnianym. W części siedliskowej bezpośrednio przy domu pojedyncze nasadzenia  ozdobne i pojedyncze zadrzewienia. Na środku części siedliskowej znajduje się własne ujęcie wody.
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym. Fundamenty betonowe wylewane na mokro. Ściany nadziemia murowane z pustaka maxi  i z cegły pełnej, nie ocieplone, nie otynkowane.  Strop żelbetowy. Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa płycinowa. Ogrzewanie tzw.  kozą posadowioną w jednym pomieszczeniu.  Na poddaszu lukarna. Dach dwuspadowy kryty blachą.  Powierzchnia użytkowa ok 80m2. Skład pomieszczeń:
- parter:  kuchnia, korytarz, cztery pokoje, łazienka nieużytkowa, wejście, ganek
Wykończenie wnętrza:- posadzki: deski, wykładzina, 
- ściany: tynki, łazienka – płytki
Budynki gospodarcze.
Trzy drewniane szopy na maszyny rolnicze kryte eternitem, dwie w formie wiaty jedna zabudowa z wrotami. Drewniana stodoła  kryta eternitem z przybudowana do niej drewniana wiatą. Łączna powierzchnia użytkowa budynków drewnianych  około 400m2. 
Przez część siedliskową i stodołę przebiega granica z działką nr 53 i 54/1 część której należy do siedliska. Posadowione na niej są: część stodoły z przybudowana drewniana wiatą, drewniana obora  i  garaż trzystanowiskowy budowany z pustaka żużlowego z drewnianymi wrotami. Obora kryta papą  budynek garażowy eternitem > budynek murowany o powierzchni około 70m2. 
 
Suma oszacowania działki nr 53 i działki nr 54/1 wynosi 439 400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 329 550,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 940,00zł. 
 
Działka 95 zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 7 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą asfaltowa. 
Suma oszacowania działki nr 95 wynosi 2 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200,00 zł. 
 
Działka 110 zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych i zabudowy zagrodowej po przeciwnej stronie drogi. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 82merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą asfaltowa. W środkowej części nad działką linia energetyczna WN.
Suma oszacowania działki nr 110 wynosi 56 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 450,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 660,00 zł. 
 
Działka 164 zlokalizowana w zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 25 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. W środku działki rów i pojedyncze zadrzewienie. Działka nie posiada ewidencyjnie wyznaczonego dostępu do drogi publicznej. 
Suma oszacowania działki nr 164 wynosi 11 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 110,00 zł. 
 
Działka 165 zlokalizowana w zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 19 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. W środku działki rów i pojedyncze zadrzewienie. Działka nie posiada ewidencyjnie wyznaczonego dostępu do drogi publicznej. 
Suma oszacowania działki nr 165 wynosi 8 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 150,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00 zł. 
 
Działka 191 zlokalizowana w zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 19 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. W środku działki rów i pojedyncze zadrzewienie. Działka posiada ewidencyjnie wyznaczony dostęp do drogi publicznej. 
Suma oszacowania działki nr 191 wynosi 34 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 100,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 480,00 zł. 
 
Całkowita suma oszacowania nieruchomości gruntowej SR1Z/00040119/8 wynosi 553 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:  415 350,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 

 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Anna Skibińska