slide1 slide3
preload image preload image

Właściwości

REWIR

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, przy którym działa Komornik Sądowy obejmuje następujące miejscowości:

miasta: Zduńska Wola, Szadek

gminy: Zduńska Wola, Szadek, Zapolice

 

OBSZAR DZIAŁANIA

 

Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz tych spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

- Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

.

 

Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r., sygn. akt K 21/08 (Dz.U. z 2009 r. Nr 81, poz. 687) komornik posiada możliwość odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, poza granicami właściwego sądu apelacyjnego.

 

Oświadczenie o wyborze komornikapobierz (PDF)