slide1 slide3
preload image preload image

Kancelaria

 
KANCELARIA DYSPONUJE m. in.
 
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

        ANNA SKIBIŃSKA

Adres Kancelarii                                                          

ul. Łaska 21/8

98-220 Zduńska Wola

tel.(fax) 43 825 14 87

tel. kom. 502 942 708

e-mail: zdunska.wola.skibinska@ komornik.pl

           komornikzdunskawola@ o2.pl

       

Godziny otwarcia Kancelarii

od poniedziałku do piątku  od godz. 8.30 – 15.30

 

Przyjmowanie interesantów

we wtorki  od godz.   9.00 – 16.00

(po uzgodnieniu również w innych terminach)

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska

Bank PKO BP  nr 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431

 w tytule proszę podać:

              Imię i nazwisko / Firma (gdy wpłaty dokonuje osoba trzecia)

              Nr sprawy

              Tytuł płatności (spłata zadłużenia, zaliczka itp.)

 

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio w siedzibie Kancelarii